Κυριακή του Ασώτου Εκτύπωση

Συλλογή κειμένων για την Κυριακή του Ασώτου 

 

Επιστροφή του Ασώτου, φορ. εικόνα,16ος αι. Άγιο Όρος Ἀγκάλας πατρικάς, διανοῖξαί μοι σπεῦσον, ἀσώτως τὸν ἐμόν, κατηνάλωσα βίον, εἰς πλοῦτον ἀδαπάνητον, ἀφορῶν τοῦ ἐλέους Σου. Νῦν πτωχεύουσαν, μὴ ὑπερίδῃς καρδίαν· σοὶ γὰρ Κύριε, ἐν κατανύξει κραυγάζω. Ἥμαρτον, σῶσόν με.

 
 
 
 
 
 
 
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: Λόγος στην Παραβολή του Ασώτου
----
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ: Ὁ σωσμένος Ἄσωτος
----
Ομιλία του Αγίου Γενναδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Σχολαρίου, εις την παραβολήν του Ασώτου, και περί μετανοίας.
----
Ἅγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς: Ὁ Ἄσωτος υἰός
----
Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς: Ομιλία εις την Κυριακή του Ασώτου
----
Επιστροφή από την εξορία (π. Alexander Schmemann)
----
«Ο άνθρωπος έρχεται εις εαυτόν» (Κυριακή του Ασώτου) (Αρχιμ. Ζαχαρίας Ζάχαρου)
----
Στήν Εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς του Ἀσώτου  (π. Νικόλαος Λουδοβῖκος)