ouranos2

Παναγία Φορβιώτισσα, τοιχ. 1105/6  Ιερά Μονή Παναγίας της Φορβιώτισσας (Ασίνου), Νικητάρι -Κύπρος

agiosmamas2.jpg

Αρχική
en el fr
Μια λαμπρή…για τον συνάνθρωπό μου Εκτύπωση

Ο μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος στην πανήγυρη την Κυριακή των Βαΐων Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος η Κυριακή των Βαΐων, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, στην εκκλησία των Οσίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνος στην Περιστερώνα (Μόρφου), αναβιώνοντας τη μεγάλη πανήγυρη και τον ιδιαίτερο τρόπο που τιμούσαν την εορτή οι κάτοικοι της κατεχόμενης Μόρφου στην εκκλησία του Αγίου Μάμα. 

 
Όπως συνηθίζεται στο νησί μας μετά την «οπισθάμβωνον ευχήν» ακολούθησε η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας των Βαΐων. Της πομπής προπορεύονταν παιδιά με εξαπτέρυγα, κι ακολουθούσαν οι ψάλτες που έψαλλαν τα στιχηρά των Αίνων «Ο πλείστος όχλος Κύριε…», οι ιερείς με το Ευαγγέλιο, ο Μητροπολίτης με τον Σταυρό της Ευλογίας κι έναν κλάδο φοίνικα και, οι πιστοί που κρατούσαν κλαδιά ελιάς και φοινίκων.  Κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου οι πιστοί έριχναν φύλλα ελιάς και φοινίκων σε ανάμνηση της υποδοχής του Κυρίου μας κατά την είσοδο του στα Ιεροσόλυμα και στο τέλος οι ψάλτες έψαλλαν  το απολυτίκιο «Την κοινήν ανάστασιν».
 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε η πιο κάτω εγκύκλιος της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου. 
 
Πρὸς τὸ Xριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς 
Θεοσώστου Μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου
 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
 
Κατέστη πρόσφατα ἀρκετὰ ἐμφανές, ὅτι ἔχουμε ἤδη εἰσέλθει, ἀσφαλῶς κατὰ παραχώρηση Θεοῦ, σὲ μιὰ ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία  ἐπιχειρεῖται  ἀπὸ τὰ μεγάλα κράτη καὶ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς, νὰ θέσουν ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους  τὰ μικρὰ καὶ ἀδύναμα κράτη, ἀλλὰ καὶ τὰ νοικοκυριὰ τῶν ἀνθρώπων. Στὴν περίπτωση τῆς Κύπρου, εἴδαμε μὲ πικρία τοὺς  Εὐρωπαίους ἑταίρους μας, ἐκμεταλλευόμενους τὰ δικά μας λάθη καὶ τὶς δικές μας παραλείψεις, νὰ ἀσκοῦν μία ἐπιλεκτικὴ δικαιοσύνη καὶ νὰ ἐπιβάλλουν δυσβάστακτα οἰκονομικὰ μέτρα εἰς βάρος τοῦ λαοῦ μας. Πρέπει, ὅμως, νὰ γνωρίζουν οἱ μεγάλοι τοῦ κόσμου, ὅτι ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἐκμετάλλευση τῶν λαῶν δὲν εἶναι ἔργο θεάρεστο καὶ κάποια στιγμὴ θὰ κριθοῦν αὐστηρά, ὄχι ἀπὸ τοὺς φτωχοὺς καὶ ταπεινοὺς τῆς γῆς, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν δικαοκρίτη Θεό, ὅπως λέει καὶ ἕνας στίχος τοῦ προφήτη Ἡσαΐα : «Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες αὐτοῖς κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς». 
 
Εἴμαστε, λοιπόν, ὅλοι μάρτυρες τῶν ποικίλων δυσχερειῶν, ποὺ ἐπέφερε στὴν κοινωνία μας ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ πλήττει ἀπὸ καιρὸ καὶ τὸν τόπο μας, καὶ μάλιστα κατὰ τὸν τελευταῖο μήνα. Οἱ ἀνάγκες, ποὺ προέκυψαν καὶ συνεχῶς προκύπτουν, πολλές, καὶ ἀποτελοῦν πρόκληση καὶ πρόσκληση γιὰ ἐκδήλωση ἔμπρακτης φιλανθρωπίας καὶ ἀγάπης. Καλούμαστε, ὅσοι ἔχουμε τὴ δυνατότητα, νὰ τείνουμε «χεῖρα βοηθείας» στοὺς ἐμπερίστατους συναθρώπους μας.
 
Ἡ καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου ἔχει ἤδη ἀναλάβει, στὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων της καὶ σὲ συνεργασία μὲ ἄλλους φορεῖς, τὴν πρωτοβουλία κάλυψης ἐπειγουσῶν ἀναγκῶν πτωχῶν ἀδελφῶν μας σὲ εἴδη διατροφῆς, ἔχοντας ὀργανώσει κατάλληλα κέντρα συλλογῆς καὶ παροχῆς τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν. Τὰ Κέντρα αὐτὰ εἶναι, γιὰ μὲν τὴν περιοχὴ Ὀρεινῆς-Σολέας Μαραθάσας τὸ Πολυδύναμο Κέντρο «Ἡ Σολέα» στὴν Εὐρύχου, γιὰ δὲ τὴν περιοχὴ Πεδινῆς τὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας στὴν Περιστερῶνα.
 
Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς φιλανθρωπικῆς μας προσπάθειας καὶ ἐνόψει τῆς ἐπεικείμενης ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, στὸν Ναὸ τῆς κάθε Κοινότητας τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, θὰ γίνεται συλλογὴ τροφίμων καὶ  εἰδῶν οἰκιακῆς χρήσης.
 
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν στὴν προσφορὰ  τροφίμων καὶ εἰδῶν οἰκιακῆς χρήσης, μποροῦν νὰ προσφέρουν: Τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας (ὄσπρια, ζυμαρικά, ἀλεύρι, ζάχαρη, καφέ, ἐλαιόλαδο, φυστικέλαιο, ρύζι, κονσέρβες, μπισκότα, σιτάρι, πληγούρι, παιδικὲς τροφές), καθὼς καὶ εἴδη καθαριότητος, ὑγρὸ πιάτων καὶ σκόνες πλυσίματος ρούχων.
 
Σᾶς καλοῦμε πατρικῶς, ὅπως ἔλθετε συναρωγοὶ στὴν ταπεινή μας αὐτὴ προσπάθεια, ὅπως ὁ καθένας προαιρεῖται. Καὶ νὰ ἔχουμε κατὰ νοῦν, ὅτι ἡ φιλανθρωπία δὲν  εἶναι καθῆκον μόνο τοῦ κράτους, ἀλλά καὶ τοῦ καθενὸς ἀπὸ ἐμᾶς,  γιατί μόνοι μας δὲν ὑπάρχουμε. Κι᾽ ἀκόμη, νὰ ἔχουμε ὑπόψη τὴν ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου, «δανείζει Θεὸν ὁ ἐλεῶν πτωχόν, κατὰ δὲ τὸ δόμα αὐτοῦ ἀνταποδώσει αὐτῷ» (Παροιμ.19,17). 
 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
 
Πρέπει νὰ ἀντιληφθοῦμε, ὅτι ἡ σημερινὴ πολιτικο-οικονομικὴ καὶ ἐθνική μας κρίση εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς μακρόχρονης πνευματικῆς μας κρίσης. Ἐμεῖς καλούμαστε σ᾽ αὐτὲς τὶς δύσκολες συνθῆκες, νὰ προσπέσουμε στὸν ἐλεήμονα Θεό μας μὲ πίστη, ἐλπίδα, ἀλλὰ καὶ μετάνοια, γνήσια μετάνοια. Νὰ διαφυλάξουμε τὴν ἐσωτερική μας γαλήνη, μετανοώντας καθημερινὰ γιὰ τὰ προσωπικά μας λάθη καὶ ἔχοντας τακτικὴ ἐπαφὴ μὲ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, γιατί μόνο ἔτσι θὰ ἔχουμε φωτισμό, γιὰ νὰ λαμβάνουμε τὶς σωστὲς ἀποφάσεις, χωρὶς πανικό. Καί, κατὰ τὴν ἀψευδὴ τοῦ Κυρίου ἐπαγγελία, ποὺ εἶπε, «Ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα (τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐπὶ γῆς εὐημερία μας) προστεθήσεται ὑμῖν», νὰ εἴμαστε βέβαιοι, πὼς δὲν θὰ μᾶς παραβλέψει ἡ ἀγαθότητά Του. 
 
Εὐελπιστοῦντες στὴν φιλάνθρωπη καὶ στὸν Θεὸ εὐάρεστη προαίρεσή σας, καὶ εὐχόμενοι κάθε εὐλογία παρὰ τοῦ Ἐλεήμονος Θεοῦ στὴν ζωή σας, διατελοῦμε,
  
Μετὰ πολλῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
 
Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου, 19.04.2013
 
 

os