Σύγχρονες οσιακές μορφές. Ιερομάρτυρας Φιλούμενος. (Β΄ Μέρος). Εκτύπωση

Περιγραφή
41η ΕΚΠΟΜΠΗ: Σύγχρονες οσιακές μορφές. Ιερομάρτυρας Φιλούμενος. (Β΄ Μέρος).
Ηχητικό