Οικονομικό Συμβούλιο Εκτύπωση

Νομικοί σύμβουλοι
Μάριος Ορφανίδης, Γεώργιος Χατζηπιερής

Οικονομολόγοι
Αιμίλιος Μιχαήλ, Λάκης Πίγγουρας, Κωνσταντίνος Παπαπολυβίου

Λογιστής
Σάββας Τοφιτζίκης

Τεχνικός Σύμβουλος
Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς

Πολιτιστικός Σύμβουλος
Πέτρος Λαζάρου

Κοινωνιολόγος
Γιώργος Κυθραιώτης