ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κλήρωση λαχείου ὑπὲρ ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου Εκτύπωση

Στὶς 27 Δεκεμβρίου 2020 ἔγινε ἡ κλήρωση τοῦ λαχείου ὑπὲρ ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀρούντα. 

Οἱ ἀριθμοὶ ποὺ κληρώθηκαν εἶναι οἱ ἑξῆς:

 

21572          13049           15186           13229           09278            17597

12274           00961           06375            14786          11227            07536

12570           05724            02227           08515           02185

Καλοῦνται οἱ κάτοχοι τῶν τυχερῶν ἀριθμῶν νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὴ Μονή.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ εὐχαριστεῖ ὅλους ὅσους βοήθησαν στὴν διεξαγωγὴ τοῦ ἐράνου καὶ εὔχεται ὅπως ὁ Θεὸς διὰ τῶν πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου τοὺς χορηγεῖ πλούσια τὴν εὐλογία Του.